Monday, July 21, 2008

Peluang Sambung Belajar

Permohononan Ke Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah Ambilan November 2008

 • Sukacita dimaklumkan akses ke aplikasi Permohononan mengikuti Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah Ambilan November 2008 telah dibuka mulai 17 Julai 2008 (Khamis).
 • Untuk perhatian calon-calon, program ini akan ditutup pada 15 Ogos 2008 (Jumaat).
 • Sila pastikan semua calon telah melaksanakan langkah-langkah berikut:
  1. Membaca dan memahami ePanduan program.
  2. Mengisi borang permohonan dengan lengkap.
  3. Mengemaskini maklumat permohonan sebelum dihantar kepada JPN
  4. Mencetak borang permohonan dan senarai semak.
  5. Diperakukan oleh Ketua Bahagian/Pengetua/Guru Besar.
  6. Mengemukakan permohonan yang lengkap kepada JPN untuk sokongan.
 • CALON DIKEHENDAKI MENGHANTAR SEMULA BORANG PERMOHONAN KE JPN SEKIRANYA ANDA TIDAK MELAKUKAN PERKARA BERIKUT:
  1. Tidak menandatangani Pengakuan Pemohon.
  2. Tidak mendapat perakuan Ketua Bahagian/Pengetua/Guru Besar.
Untuk Permohonan sila klik sini

No comments: