Sunday, January 22, 2017

Kegiatan kokurikulum Persatuan/ Kelab dan Permainan kali pertama 2017

17 Jan 2017 (Selasa)
Pelantikan Jawatankuasa Baharu setap unit

Persatuan Matematik dan Sains

Kelad Alam Sekitar


Kelab Memanah


Persatuan Bahasa


Kelab Robotik


Kelab Doktor Muda


Kelab Bimbingan dan Kaunseling


Persatuan Agama Islam


No comments: